Shemot 5783

Tora: Shemot , exodo, 1:1-6:1
Haftara: Irmiahu , jeremías, 1:1-2:3
Meshijei Ketuvim (escritos mesiánicos) Hechos 7:17-29

Vaihi 5783

Bereishit, genesis, 47:28-50:26
Haftara: Melajim alef , 1 reyes, 2:1-12 Meshijei Ketuvim (escritos mesiánicos) 1Pedro 1:3-9

Vaigash 5783

Bereishit, genesis, 44:18-47:27
Haftara: Iehezkel, Ezequiel, 37: 15-28
Meshijei Ketuvim (escritos mesiánicos) Lucas 6:12-16

Miketz 5783

Tora: Bereishit, genesis, 41:1-44:17
Haftara: Melajim alef ( 1ra de reyes) 3:15-4:1
Meshijei Ketuvim (escritos mesiánicos) 1 Corintios 2:1-5

Vaieshev 5783

Tora: Bereishit, genesis, 37:1-40:23
Haftara: Hamos 2:6-3:8
Meshijei Ketuvim (escritos mesiánicos) Hechos 7:9-16

Vaishlaj 5783

Tora: Bereishit 32:4-36:43
Haftara: Hoshea, oseas, 11:7-12:12
Meshijei Ketuvim (escritos mesiánicos) Matitiahu, mateo, 26:36-46

Vaietze 5783

Tora: Bereishit 28:10-32:3
Haftara: Hoshea, oseas, 12:13-14:10
Meshijei Ketuvim (escritos mesiánicos) Iojanan, juan, 1:43-51

Jaei Sara

Tora: Bereishit 23:1-25:18
Haftara: Melajim alef, 1ra Reyes 1:1-31
Meshijei Ketuvim (escritos mesiánicos) Cor 15:50-57

Lej Leja – 5783

Tora: Bereishit 12:1-17:27
Haftara: Ieshaiahu, Isaías, 40:27-41:16
Meshijei Ketuvim (escritos mesiánicos) Romanos 4:1-25

Noaj 5783

Tora: Bereishit, genesis, 6:9-11:32
Haftara: Ieshaiahu, Isaías, 54:1-55:5
Meshijei Ketuvim (escritos mesiánicos) 1 Pedro 3:18-22