Noaj

Tora: Bereishit ( génesis) 6:9-11:32
Haftara: Ieshaiahu 54:1-55:5
Meshijei ketuvim: 1 Pedro 3:18-22

Vayelej

Devarim (Deuteronomio) 31:1-31:30
Oshea 14:2-10, Mija 7:18-20, Ioel 2:15-27
Romanos 7:7-12

Nitzavim

Devarim (Deuteronomio) 29:9-30:20
Ieshaiahu 61:10-63:9

Ki Tetze

Devarim (Deuteronomio) 21:10-25:19
Ieshaiahu 54:1-10
Matitiahu 5:27-30

Shoftim

Devarim (Deuteronomio) 16:18-21:9
Ieshaiahu 51:12-52:12
Hechos 3:22-23

Reeh

Devarim 11:26-16:17
Haftara: Ieshaiahu 66:1-24
Meshijei Ketuvim (Escritos Mesiánicos) 1 Juan 4:1-6

Ekev

Devarim 7:12-11:25
Haftara: Ieshaiahu 49:14-51:3
Meshijei Ketuvim (Escritos Mesiánicos) Romanos 8:31-39

Devarim

Devarim 1:1-3:22
Haftara: Ieshaiahu 1:1-27
Meshijei Ketuvim (Escritos Mesiánicos) 1 Timoteo 3:1-7

Matot-Masei

Bamidbar (Números) 30:2-36:13
Haftara: Irmiahu 2:4-28, 3:4
Meshijei Ketuvim (Escritos Mesiánicos) Filipenses 3:12-16

Pinjas

Bamidbar (Números) 25:10-31:1
Haftara: Irmiahu 1:1-2:3
Meshijei Ketuvim (Escritos Mesiánicos) Iojanan 2:13-22