Shemot 5784

Tora: Shemot, éxodo, 1:1-6:1
Haftara: Ieshaiahu, Isaías, 27:6-28:13, 29:22-23
Masei Shelajim, Hechos 7:17-29

Vaiehí 5784

Tora: Berehit, genesis, 47:28-50:26
Haftara: Melajim alef, 1ra de Reyes, 2:1-12
Masei Shelajim, 1 Pedro 1:3-9

Vaigash 5784

Tora: Bereishit 44:18-47:27
Haftara: Iehezkel 37:15-28
Meshijei Ketuvim (escritos mesiánicos) Lucas 6:12-16

Miketz 5784

Tora: Bereishit 41:1-44:17
Haftara: Melajim alef, 1 ra de Reyes, 3:15-4:1
Meshijei Ketuvim (escritos mesiánicos) 1 ra Corintios 2:1-5

Vaietse 5784

Tora: Bereishit 28:10-32:3
Haftara: Hosheah 12:13-14:10
Meshijei Ketuvim (escritos mesiánicos) Iojanan, Juan, 1:43-51

Toldot 5784

Tora: Bereishit 25:19-28:9
Haftara: Malají, Malaquías, 1:1-2:7
Meshijei Ketuvim (escritos mesiánicos) Romanos 9:6-13

Jaie Sarah 5784

Tora: Bereishit 23:1-25:18
Haftara: Melajim alef, 1 reyes 1:1-31
Meshijei Ketuvim (escritos mesiánicos) 1 Cor 15:50-57

Vaiera 5784

Tora: Bereishit, genesis, 18:1-22:24
Haftara: Melajim bet, 2da reyes, 4:1-37
Meshijei Ketuvim (escritos mesiánicos) 2 Pedro 2:4-11

Noaj 5784

Tora: Bereshit 6:9-11:32
Haftara:Ieshaiahu , Isaías, 54:1-55:5
Masei Shelajim, 1 Pedro 3:18-22

Bereshit 5784

Tora: Bereshit, génesis, 1:1-6:8
Haftara: Ieshaiahu, Isaías, 42:5-43:10
Masei Shelajim, Iojanan, Juan, 1:1-5