Vaiakel 5784

Tora: Shemot, éxodo, 35:1-38:20
Haftara: Melajm alef, 1 Reyes, 7:40-50
Masei Shelajim, Hebreos 9:1-11

KiTissa 5784

Tora: Shemot, êxodo, 30:11-34:35
Haftara: Melaji alef, 1 reyes, 18:1-39
Masei Shelajim, Hechos 2:38-42

Terumah 5784

Tora: Shemot, êxodo, 25:1-27:19
Haftara: Melaji alef, 1 reyes, 5:26-6:13
Masei Shelajim, Matitiahu , Mateo , 5:33-37

Vaera 5784

Tora: Shemot, êxodo, 6:2-9:35
Haftara: Iehezkel, Ezequiel, 28:25-29:21
Masei Shelajim, Rom 9: 14-24

Shemot 5784

Tora: Shemot, éxodo, 1:1-6:1
Haftara: Ieshaiahu, Isaías, 27:6-28:13, 29:22-23
Masei Shelajim, Hechos 7:17-29

Vaiehí 5784

Tora: Berehit, genesis, 47:28-50:26
Haftara: Melajim alef, 1ra de Reyes, 2:1-12
Masei Shelajim, 1 Pedro 1:3-9

Vaigash 5784

Tora: Bereishit 44:18-47:27
Haftara: Iehezkel 37:15-28
Meshijei Ketuvim (escritos mesiánicos) Lucas 6:12-16

Miketz 5784

Tora: Bereishit 41:1-44:17
Haftara: Melajim alef, 1 ra de Reyes, 3:15-4:1
Meshijei Ketuvim (escritos mesiánicos) 1 ra Corintios 2:1-5

Vaietse 5784

Tora: Bereishit 28:10-32:3
Haftara: Hosheah 12:13-14:10
Meshijei Ketuvim (escritos mesiánicos) Iojanan, Juan, 1:43-51

Toldot 5784

Tora: Bereishit 25:19-28:9
Haftara: Malají, Malaquías, 1:1-2:7
Meshijei Ketuvim (escritos mesiánicos) Romanos 9:6-13