KI TAVO – כי תבוא

Tora: Devarím ( deuteronomio) 26:1-29:8
Haftara: Ieshaiahu 60:1-22
Meshijei Ketuvim: (Escritos Mesiánicos) Efesios 1:3-

SHOFTIM – שופטים

Tora: Devarím ( deuteronomio) 16:18-21:9
Haftara: Ieshaiahu 51:12 – 52:12
Meshijei Ketuvim: (Escritos Mesiánicos) 3:22-23

REE – רי

Tora: Devarim 11:26-16:17 Bamidbar (Números) 28:9-15
Haftara: Ieshaiahu 66:1-24
Meshijei Ketuvim: (Escritos Mesiánicos) 1Iojanan 4: 1-6

PINJAS – פנחס

Tora: Bamidbar ( Números) 25:10-30:1
Haftara: Irmiahu 1:1-2:3
Meshijei Ketuvim: (Escritos Mesiánicos) Iojanan 2:13-22

BALAK – בלק

Tora: Bamidbar ( Números) 22:2-25:9
Haftara: Mijah (Miqueas) 5:6-6:8
Meshijei Ketuvim: (Escritos Mesiánicos) 1Co 1:20-31

Jukat – חקת

Tora: Bamidbar ( Números) 22:2-25:9
Haftara: Mijah (Miqueas) 5:6-6:8
Meshijei Ketuvim: ( Escritos Mesiánicos) 1Co 1:20-31

Koraj–קורח

Tora: Bamidbar ( Números) 16:1-18:32
Haftara: 1 Shmuel 11:14-12:22
Meshijei Ketuvim (Escritos Mesiánicos) Romanos 13:1-7