Noaj

Tora: Bereishit (génesis) 6:9-11:31
Haftara: Ieshaiahu 54:1-55:5
Meshijei Ketuvim (escritos mesiánicos) 1ra Pedro 3:18-22

Shabat Joel HaMoed Sucot

Tora: Shemot (éxodo) 33:12-34:26
Bamidbar (Numeros) 29:17-31
Haftara: Iejezkel 38:18-39:16
Meshijei Ketuvim (escritos mesiánicos) Matitiahu 24:3-28

Vaielej

Tora: Devarím (deuteronomio) 31:1-30
Haftara: Hoshea 14:2-10, Mijah 7:18-20
Meshijei Ketuvim (escritos mesiánicos) Romanos 7:7-12

Nitzavim

Tora: Devarím (deuteronomio) 29:9-30:20
Haftara: Ieshaiahu 61:10-63:9
Meshijei Ketuvim (escritos mesiánicos) Romanos 10:1-13

Ki Tavo

Tora: Devarím (deuteronomio) 26:1-29:8
Haftara: Ieshaiahu 60:1-22
Meshijei Ketuvim (escritos mesiánicos) Efesios 1:3-6

Ki Tetze

Tora: Devarím (deuteronomio) 21:10-25:19
Haftara: Ieshaiahu 54:1-10
Meshijei Ketuvim (escritos mesiánicos) Matitiahu 6:22-23

Reeh

Tora: Devarím (deuteronomio) 11:26-16:17 Bamidbar (números) 28:9-15
Haftara: Ieshaiahu 66:1-24
Meshijei Ketuvim (escritos mesiánicos) 1 Iojanan 4:1-6

Vaetjanan

Tora: Devarím (deuteronomio) 3:23-7:11
Haftara: Ieshaiahu 40:1-26
Meshijei Ketuvim (escritos mesiánicos) Marcos 12:28-34

Devarim

Tora: Devarím (deuteronomio) 1:1-3:22
Haftara: Ieshaiahu 1:1-27
Meshijei Ketuvim (escritos mesiánicos) 1 Timoteo 3:

Matot-Masei

Tora: Bamidbar (Números) 30:2-36:13
Haftara: Irmiahu 2:4-28; 3:4
Meshijei Ketuvim (escritos mesiánicos) Filipenses 3:12-16